Hayalle hakikat arasında, geçmişten geleceğe doğru uzanmış bir köprü gibi Munise… Yazar Alper Akçam, amca Durmuş’un Cılavuz öğretmen okulu eğitimi ve ekmek parası için Ardahan’dan Muş ovasına dört gün dört gece dağlarda yürüyüp bir ay güneşin altında ağal