ALPER AKÇAM'IN SOY GEÇMİŞİ

Alper Akçam, Cilavuz Köy Enstitüsü çıkışlı yazar, devrimci öğretmen ve politik mücadele insanı Dursun Akçam’la aynı enstitüde yetişip öğretmen olmuş Perihan Akçam’ın ilk çocuklarıdır.

Annesi Perihan Akçam Artvin 1931 doğumludur. Perihan Akçam’ın babası Kemal Bey (Akıncı) soy olarak Balkan göçmenliğine dayanmaktadır. Bir kolu İstanbul’da bulunan Bekdik ailesindendir. Kemal Bey’in babası Abdülhamit’in doktoru olarak Osmanlı sarayında görev yapmıştır.

Kemal Bey, Binbaşı rütbesiyle katıldığı Kurtuluş Savaşı’nda 26 Ağustos tarihinde meydana gelen bir olayda tabur komutanı arkadaşını silahla vurup öldürmekten yargılanmış, hüküm giyip bir süre Sinop Cezaevi’nde yatmıştır. Kemal Bey, yaşadığı sürece bu olayda suçsuz yere cezalandırılmış olduğunu, olay sırasında orada bulunan herkesin içkili olduğunu, gerçeğin ne olduğunu kimsenin bilemeyeceğini söyleyecektir… Önce İttihat Terakki taraftarı olması ve sonrasında Kurtuluş Savaşı başladıktan sonra Anadolu'ya geçmesi nedeniyle ailesiyle arası iyi olmayan Kemal Bey, cezaevinden çıktıktan sonra kendi isteği ile Anadolu’nun uzak bir yerinde köy öğretmenliği istemiş ve Ardahan’ın Hanak ilçesine öğretmen ve “nahiye müdür yardımcısı” olarak atanmıştır. Halen Hanak Öğretmenevi olarak kullanılan taş binanın kendisi de işçi gibi çalışarak yapılmasını sağlamıştır.

Kemal Bey, yöredeki beylerle yoksul köylüler arasındaki tartışmalarda Türkmen köylülerini savunmuş, onların sömürülmesine, soyulmasına karşı hukuk ve adalet savaşımı vermeye çalışmıştır. Erzurum Kongresi’ne de katılıp kayda değer bir bağış yapmış Maçivetli Hüseyin Ağa, bölgenin ileri gelenlerindendir. Aile arasında anlatılanlara göre, Maçivetli İsmail, kendisine karşı yöredeki Türkmen köylülerinden yana tavır alan Kemal Bey’in kaldığı köy odasını kurşunlatmıştır. Kemal Bey hem yalnızlığına bir çözüm hem güvence olarak gördüğü bir yolu izleyerek Orta Hanak’ın en büyük ailesi Kayalar’ın kızı Selvinaz ile evlenmiştir.

Perihan Akçam, İstanbul kökenli Kemal Bey ile Hanak yerlilerinden, büyük olasılıkla Kafkasya göçmeni bir aileden gelen Selvinaz’ın ikinci çocuklarıdır. 

Alper Akçam’ın babası Dursun Akçam’ın baba tarafından büyük dedesi Murat, Ahıska’dan 1825 tarihinde göç edip Ardahan’a gelmiş ve Ölçek Köyü’nün kurucuları arasında yer almıştır. Dursun Akçam’ın dedesi Hasan (Ölçek Köyü’nde Alper Akçam’ın soyu Hasanlar olarak anılmaktadır) 1915 yılındakiArdahan'ın geçici olarak Türklerin eline geçmesinden sonra başlayan Rus saldırısı sırasında öldürülmüştür. 

Alper Akçam’ın dedesi Eyüp, Ölçek Köyü’nde Deli Eyüp lakabı ile anılmıştır. Eyüp dede ve tüm yakınlarına göre Eyüp’e en çok benzeyen torunu Alper’dir. Alper’in ilk adı olan Ahmet te, Eyüp Dede’nin dedesinin babasının adı olarak Eyüp tarafından konmuştur. Deli Eyüp yörede yaşayan Ermeni çatışması sırasında köyü Ermeni saldırısına karşı korumak amacıyla kurulmuş silahlı çeteye katılmış, köyün Ruslar tarafından işgali sırasında da, Hopal (Kuşuçmaz) köyüne sığınmış köylüleri aç kalınca Rus levazım deposuna gizlice girerek üç çuval un çıkarmış, korkusuz birisi olarak ün yapmıştır. 

Alper Akçam’ın babaannesi Seyhat’ın babası Arslan da dedesi Eyüp gibi Ahıska Türkleri’ndendir. Seyhat’ın annesi Naze ise şimdi Taşlıtarla adı verilmiş Bankis Köyü’nün Kürtlerindendir. 

Alper Akçam’ın soyağacında her iki tarafta önemli yer almış Ahıska Türklüğü, anne tarafından gelen Balkan göçerliği, babasının nenesi tarafından gelen Kürtlük yer almaktadır.