DİLİN DÖRT ATLISI (Vüsat Bener, Bilge Karasu, Leyla Erbil, Oğuz Ataydan Türkçeye Armağanlar)

“Dilin Dört Atlısı” diye adlandırdığımız Vüs’at O. Bener, Bilge Karasu, Leyla Erbil ve Oğuz Atay’ın dil çabalarını, dil oyuncuklarını, bir bozma oyunu olduğu kadar bir yeniden yaratma, dağıtarak direnirken yeni tohumlar saçma uğraşı olarak da tanımlayabiliriz...

Dilin Dört Atlısı, resmi kültürün tekil bir görünüm verdiği, kutsallaştırıp yüceleştirdiği, tanrısallaştırıp tartışılamaz kıldığı dil öğelerine karşı ortak bir savaş açmış gibidir. Kendi dillerine ve insanlık tarihine ait bilinen ezberleri bozarak, kurulmuş hiyerarşileri yıkarak uygunsuz buluşturmalar kurarlar, tarih ve kültürle karnavalcı, sıcak bir diyaloji sağlarlar, yalınkılıç yürürler resmiyetin, ciddiyetin üstüne… İsyankâr bir oyun içinde dili ve hayatı yeniden okumaya, okutmaya çağırırlar.