YAZAR ALPER AKÇAM

ALPER AKÇAM

1952 Ardahan doğumludur. Altı yaşında ikinci sınıftan başladığı ilköğrenimini Ardahan 23 Şubat, Kırıkkale Gürler ve Tınaz İlkokullarında tamamladı. Kırıkkale Lisesi Orta kısımda başladığı ortaokulu Ankara Demirlibahçe Ortaokulu'nda bitirdi. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde yaptı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüksek öğrenim gördü. SSK Ankara Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı oldu. 

Ankara, Yalova, Karabük, Bursa sigorta hastanelerinde ve yedeksubaylık döneminde Erzincan Asker Hastanesi'nde, yirmi altı yıla yakın genel cerrahi uzmanı olarak çalıştı.

Çeşitli siyasal partiler, dernekler, tabip odaları ve spor kulüplerinde toplumsal örgütlülük içinde bulundu.

Dursun Akçam Kültür Sanat Vakfı ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Ankara Şubesi başkanıdır.

Roman, öykü, makale, deneme, eleştiri türünde yazın çalışmaları vardır. 

Aldığı irili ufaklı ödüller yanında, 2008 Yılı Yunus Nadi Öykü Ödülü ve 2011 yılı Troya Folklor Araştırma Derneği Edebiyat Ödülü de bulunmaktadır.

Dillerine Kurban adlı kitabı, PEN Yazarlar Derneği tarafından Eylül 2014 tarihinde "Ayın Kitabı" seçilmiştir.

YAYINLANMIŞ YAPITLARI

Karanlıkta Bir Işık (Öykü - Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998)
Ağaların Ağası (Öykü - Güldikeni Yayınları, 1998)
Islaktı Gözleri (Öykü - Çınar Yayınları, 1999)
Soluksuz Sıcaklarda (Öykü - Çınar Yayınları, 2000)
Açık Kapıların Arkası (Öykü - Çınar Yayınları, 2000)
Doktor Civanım (Öykü - Güldikeni Yayınları, 2001)
Yükledi Günahını Sırtına (Öykü - Gendaş Kültür Yayınları, 2002)
Çalı Çiçeği (Çocuk Öyküsü - TUDEM Kültür Yayınları, 2004)
Dostum Keleş (Çocuk Öyküsü - TUDEM Kültür, 2005)
Gidenler Gelenlerdi (Öykü - Ürün Yayınları, 2005)
Masalsı (Roman – Ürün Yayınları, 2005)
Şalter Kemal (Öykü - Kum Yayınları, 2006) 
Karnaval ve Türk Romanı (İnceleme/Eleştiri - Ürün Yayınları, 2006)
Nal Sesleri (Çocuk Öyküsü - TUDEM Kültür, 2007)
Kiev'de Aşk (Öykü - Cumhuriyet Kitap, 2008)
Anadolu Rönesansı Esas Duruşta (Araştırma/İnceleme - Arkadaş Yayınevi, 2009) İkinci Baskı YKKED Yayınları 2013
Geçmiş, Bir Zamandı (Roman - Abis Yayıncılık, 2009) 

Dillerine Kurban (Orhan Kemal'de Diyalojik Perspektif- Eleştirel Deneme - Tekin Yayınevi Eylel 2014

Kiraz (Roman - Tekin Yayınevi- Kasım 2014)

EĞER (Roman - Tekin Yayınevi Ekim 2015)